Rdw nedir?

Kırmızı Küre Dağılım Genişliği, İngilizcesi "Red Cell Distribution Width" olan kelimenin kısaltımışı olan Rdw tam kan sayımı paremetrelerinden biridir. Rdw alyuvar dağılım genişliği anlamına gelir. Alyuvarların büyüklüklerinin dağılımını gösteren bir indextir. Rdw nin normalden yüksek olması alyuvarların büyüklüklerinin birbirinden farklı olması anlamına gelmektedir. Rdw yüksekliği,demir eksikliği anemisi, kobalamin ve folik asit eksikliklerinde, yenidoğanlarda, hemolizle seyreden hastalıklarda görülür. Anemi tanısında yardımcıdır. Ayrıca Talasemi taşıyıcılığı ile demir eksikliği anemisi ayırıcı tanısında kullanılmaktadır.

Anizositoz nedir?

Rdw nin normalden yüksek olması alyuvarların büyüklüklerinin birbirinden farklı olması anlamına gelmektedir.Tıp dilinde buna anizositoz denmektedir.

Rdw'nin normal değeri nedir?

Rdw değeri normalde % 10-16 arasındadır.

Rdw değeri % olarak nasıl hesaplanmaktadır?

RDW(%) = Eritrosit hacminin standart sapması x 100 / MCV (Mean Platelet Volume)

Son eklenenler